(Farsi – Weaver) خالق

خالق: درست همانطور که یک لحاف چهل تکه از تکه پارچه های رنگی متعدد و به ظاهر بی مصرف ساخته می شود، خداوند هیچ چیز از سفر زندگی ما از جمله شرایط زندگی ما، امتحان ها یا گذشته ما) را هدر نمی دهد). او همه چیز را برای جلال و جبروت خویش و خیر و صلاح ما به هم می بافد. شما با مطالعه هفته به هفته متون عهد عتیق و عهد از شناخت این تارهای بافته شده خداوند برای زندگی خود شگفت زده خواهید خود.

Study Guide: View to Download
Leader Guide: View to Download
Level: All, Beginner, Intermediate, In-Depth
Type of Study: Study Guide
Duration: 10 Week
Topics: Life Lessons, New Testament, Old Testament